Celiakie

Slovo celiakie je odvozeno od latinského slova “coeliacus
což v překladu znamená “břišní”.

Celiakie neboli nesnášenlivost lepku (nepleťme si s alergií na lepek) je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva, způsobené nesnášenlivostí lepku (glutenu). Lepek je označení pro směsi bílkovin obsažených v pšenici, žitu, ovsu a ječmenu. Nesnášenlivost lepku u odborně diagnostikovaného člověka přetrvává celoživotně. V současnosti je tato choroba nevyléčitelná, ale při dodržování přísné celoživotní bezlepkové diety však vymizí vešketé její příznaky.

Příčina celiakie

V současné době neprokázaly vědecké poznatky přesnou příčinu vzniku celiakie. Vzniká na autoimunitním podkladě a na základě genetických predispozic. V některých případech se celiakie vyskytuje v rodině v několika generacích. 50% pacientů má pokrevního příbuzného se stejným onemocněním.

Celiakie je často považována za onemocnění vznikající v dětském věku. Je to pravděpodobně dáno tím, že u novorozených dětí jsou příznaky celiakie snáze rozpoznatelné než u dospělého člověka, kdy projevy jsou často skryté, nevýrazné nebo se zaměňují za příznak jiného onemocnění. Je pravda, že se nejčastěji projevuje u dětí brzy potom, co se jim prvně podá strava obsahující lepek (krupičná kaše, rohlíky, …). Může se ale projevit kdykoliv i v dospělém věku, nejčastěji pak mezi 20. – 30. rokem věku.