Setkání celiaků se uskutečnilo 21. května 2016 na brněnském výstavišti v kongresovém centru BVV.
Jednalo se o prodejní výstavu, kde jsme nabídli naše bezlepkové směsi celiakům, jako vidinu možnosti používat mouky (směsi) v pravém slovasmyslu.
Lidé měli možnost ochutnat výrobky z našich směsí a odnést si směs i domů.
Setkání se nám líbilo jak po organizační stránce tak nás překvapil i počet návštěvníků.
Tímto bychom chtěli zároveň poděkovat organizátorům (klubu celiaků v Brně) za možnost představit Vám naše směsi.
Doufáme, že se Vám líbilo alespoň tak jako nám.